วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อุ อา กะ สะ”หัวใจเศรษฐี..ท่องแล้วทำตาม..เป็นต้องร่ำรวย
อุ อา กะ สะหัวใจเศรษฐี..ท่องแล้วทำตาม..เป็นต้องร่ำรวย

         วันนี้..อาตมภาพได้เห็นการ์ตูนธรรมะที่น่าสนใจเรื่องหนึ่ง..เป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวใจเศรษฐี  อยากจะนำมาเสนอ..แก่ญาติโยมที่อยากร่ำอยากรวย..บางทีอาจจะเป็นข้อคิดในการสร้างฐานะได้..ลองดู..โยม
สรุปหัวใจเศรษฐี.. ก็คือ อุ..อุฏฐานะสัมปทา อา..อารักขะสัมปทา กะ..กัลยาณะมิตตะตา สะ..สะมะชีวิตา แปลได้ว่า ขยันหา รักษาดี  มีกัลยาณมิตร ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  ถ้าโยมอยากร่ำ ๆ รวย ๆ ก็ท่องให้ขึ้นใจว่า อุ อา กะ สะแล้วทำตามก็แล้วกัน..นะโยม